Porsangerne

er et blandet kor der målet er å fremme sang- og musikkglede i Porsanger.

Koret holder konserter forskjellige steder i Porsanger ved ulike anledninger. Av særlige arrangement må nevnes den årlige julekonserten i Lakselv kirke, gjerne i samarbeid med andre lokale kor og musikere. Julekonserten har også blitt fremført i Kistrand kirke, Karasjok kirke og Kunes kirke.

Porsangerne har deltatt på Finnmark sangerforums korstevner siden 1999. Stevnene arrangeres hvert annet år. Her kan du komme til mange flotte steder i vårt fylke og bli kjent med sangere fra hele fylket.

Repertoaret spenner over mange ulike stilarter, fra norske folketoner til korkomposisjoner og underholdningsmusikk.

Har du lyst til å bli med? Vi øver i bibliotekets lokaler på rådhuset hver tirsdag kl. 19.00-21.30.

Velkommen til en helsebringende og morsom opplevelse.