2017

Dato Tid Aktivitet Sted
24. januar 18.00 Årsmøte Rådhuskantina
6. februar 17.00 Samefolkets dag - Sang Peisestua PIAS
14. mai 19.00 Opptreden med Ola Bremnes Kultursalen
16.-18. juni   Korstevne Hammerfest
       
Sommer   Dugnad i rundkjøringen  
       
22. august 19.00 Oppstart øvinger  
2. desember 13.00 Julekonsert Kistrand kirke
4. desember 19.00 Julekonsert Kunes kirke
9. desember 17.00 Julekonsert Lakselv kirke