2018

Dato Tid Aktivitet Sted
16. januar 19.00 Oppstart korøving Biblioteket
23. januar 18.00 Årsmøte Rådhuset
Februar   Årsmøte Finnmark sangerforum  
Mars   Medlemsmøte  
Juni   Blåtur  
       
Sommer   Dugnad i rundkjøringen  
       
28. august 19.00 Oppstart øvinger Biblioteket
November   Kirkekonsert Lakselv kirke
8. desember 17.00 Julekonsert Lakselv kirke
       

 

2017

Dato Tid Aktivitet Sted
24. januar 18.00 Årsmøte Rådhuskantina
6. februar 17.00 Samefolkets dag - Sang Peisestua PIAS
14. mai 19.00 Opptreden med Ola Bremnes Kultursalen
16.-18. juni   Korstevne Hammerfest
       
Sommer   Dugnad i rundkjøringen  
       
22. august 19.00 Oppstart øvinger  
2. desember 13.00 Julekonsert Kistrand kirke
4. desember 19.00 Julekonsert Kunes kirke
9. desember 17.00 Julekonsert Lakselv kirke