Postadresse:

Porsangerne, Postboks 246, 9711 Lakselv. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Styret 

Hege Håkonsen

- styreleder

tlf.: 995 58 957

Ingrid Golten

- nestleder

tlf.: 909 91 614

Gunnhild S. Engstad

- kasserer

tlf.: 951 08 754

Per-Ole Gjøvik

- sekretær

tlf.: 913 90 413

Toril Paulsen

- varamedlem

tlf.: 936 15 727

Jan Aril Paulsen

- varamedlem

tlf.: 900 24 507

 

Stemmegruppeledere

Hildur Pedersen

- sopran

tlf.: 934 02 291

Unn Martinsen

- alt

tlf.: 416 46 170

Kjell Johansen

- tenor/bass

tlf.: 404 83 770

 

Webmaster

Kjell Johansen

tlf.: 404 83 770