Alle som er fylt 15 år kan bli medlem i Porsangerne.
Du kan enkelt melde deg inn ved oppmøte på en av våre øvinger.
Vi øver hver tirsdag kl. 19.00 - 21.30 i bibliotekets lokaler i rådhuset.

Møt opp og bli med i et sosialt og trivelig kor!

Medlemskap koster kr. 500,- pr. semester og betales til konto 7594.63.46187.

Vi oppfordrer alle til å registrere Porsangerne som Grasrotmottaker. Organisasjonsnummer 979928793.