2019

Dato Tid Aktivitet Sted
 15. januar 19.00 Oppstart korøving Biblioteket
 29. januar 18.00 Årsmøte Lakselv ungdomsskole
2.-3. mars 12.00 Dirigentopplæring Lakselv hotell
22.-24. mars   Dirigentopplæring Hammerfest
       
 14.-16. juni   Korstevne Kirkenes
       
       
       

 

2018

Dato Tid Aktivitet Sted
16. januar 19.00 Oppstart korøving Biblioteket
23. januar 18.00 Årsmøte Rådhuset
Mars   Medlemsmøte  
7.-8. april   Årsmøte Finnmark sangerforum Lakselv hotell
4. mai 19.00 Øvingshelg med Akvile Kantina, Lakselv vgs.
5. mai 09.30 Øvingshelg med Akvile Kantina, Lakselv vgs.
24. mai 17.00 Øving med Akvile Kantina, Lakselv vgs.
28. mai 17.00 Øving med Akvile Kantina, Lakselv vgs.
3. juni 17.00 Øving med Akvile Kantina, Lakselv vgs.
6. juni 19.00 Jubileumskonsert Lakselv kirke
15. juni 19.00 Tre kor i nord Honningsvåg kino
16.-17. juni   Blåtur Magerøya
       
Sommer   Dugnad i rundkjøringen  
       
28. august 19.00 Oppstart øvinger Biblioteket
30. november 19.00 Adventkonsert Kistrand kirke
1. desember 11.00 Adventkonsert Børselv kirke
1. desember 15.00 Adventkonsert Lebesby kirke
1. desember 18.30 Adventkonsert Kunes kirke
8. desember 17.00 Julekonsert Lakselv kirke