Styret

Hege Håkonsen Styreleder 2020-2021
Ingrid Golten Nestleder 2019-2020
Hans Rune Paulsen Kasserer 2020-2021
Toril Paulsen Styremedlem 2019-2020
Mette Larssen Styremedlem 2020-2021
Jan Aril Paulsen Varamedlem 2020-2021
Ann-Britt Skog Varamedlem 2019-2020

Dirigent

Jens Lühr

Revisor

Mary-Ann Jessen Eilertsen 2020

Valgkomite

Irene Fiskergård 2020
René Nøstvik Lande 2020

Noteutvalg

Jens Lühr dirigent
Linda Nicolaisen 2019-2020
Arild Emil Vikene 2020-2021
Ingrid Golten 2020-2021

Nøkkelansvarlig

Ann-Britt Skog 2020

Kaffe- og vinlotteriansvarlig

Hildur Pedersen 2020

Webmaster

Kjell Johansen 2020