Styret

Hege Håkonsen Styreleder 2020-2021
Unn Martinsen Nestleder 2021
Mary-Ann Jessen Eilertsen Kasserer 2021
Ann-Britt Skog Styremedlem 2021
Kjell Johansen Styremedlem 2021
Jan Aril Paulsen Varamedlem 2020-2021
Hildur Pedersen Varamedlem 2021-2022

Dirigent

Jens Lühr

Revisor

Gunnhild S. Engstad 2021

Valgkomite

Per-Ole Gjøvik 2021
Gro Olsen 2021

Noteutvalg

Jens Lühr dirigent
Irene Fiskergård 2021-2022
Arild Emil Vikene 2020-2021
Ingrid Golten 2020-2021

Nøkkelansvarlig

Ann-Britt Skog og Jens Lühr 2021

Kaffe- og vinlotteriansvarlig

Hildur Pedersen 2021

Webmaster

Kjell Johansen 2021