Styret

Hege Håkonsen Styreleder 2018-2019
Ingrid Golten Nestleder 2019-2020
Gunnhild S. Engstad Kasserer 2018-2019
Toril Paulsen Styremedlem 2019-2020
Linn Amalie Estensen Styremedlem 2019-2020
Jan Aril Paulsen Varamedlem 2018-2019
Ann-Britt Skog Varamedlem 2019-2020

Dirigent

Jens Lühr

Revisor

Mary-Ann Jessen Eilertsen 2019

Valgkomite

Irene Fiskergård 2019
Mary-Ann Jessen Eilertsen 2019

Noteutvalg

Jens Lühr dirigent
Linda Nicolaisen 2019-2020
Arild Emil Vikene 2018-2019
Linn Amalie Estensen 2019-2020

Stemmegruppeledere

Sopran: Linn Amalie Estensen 2019-2019
Alt: Ann-Britt Skog 2019-2020
Tenor/Bass: Kjell Johansen 2019-2020

Nøkkelansvarlig

Ann-Britt Skog 2019

Kaffe- og vinlotteriansvarlig

Hildur Pedersen 2019

Webmaster

Kjell Johansen 2020

Dugnadskomite for rundkjøringen

Hildur Pedersen 2018-2019
Irene Fiskergård 2019-2020

Eldregruppa

Mary-Ann Jessen Eilertsen 2018-2019
Toril Paulsen 2018-2019